Forsvar

Det danske forsvar trænger til en kraftig opgradering, og vi skal leve op til vores NATO-forpligtelser

Der er krig i Europa, og langt om længe står det klart for de fleste politikere, at vi skal gøre mere for at forsvare Danmarks sikkerhed. 

Vi skal så hurtigt som muligt nå op på at bruge 2 pct. af vores BNP på forsvaret, sådan som vi har lovet vores NATO-partnere. Og pengene skal gå til en reel styrkelse af forsvaret med mere materiel og mere mandskab i alle tre værn. 

Værnepligten betyder meget for forsvarsviljen og for forståelsen af forsvarets behov. Derfor skal vi have flere værnepligtige, og værnepligten skal være længere. Og vi skal også indføre værnepligt for kvinder.  

Jeg vil kæmpe for:

  • At vi når målet om at bruge 2 pct. af BNP på forsvaret hurtigst muligt
  • At vi får styrket vores materiel og mandskab markant i alle tre værn
  • At vi får flere værnepligtige og længere værnepligt
  • At vi får indført kvindelig værnepligt