Kultur og sammenhængskraft

Vi skal sikre, at vi fortsat har et land, der hænger godt sammen og er præget af en høj grad af tillid mellem danskerne

Danmark er præget af en høj grad af sammenhængskraft og en høj grad af tillid mellem mennesker.

Men i de senere år har vi set flere og flere tegn på, at sammenhængskraften er udfordret. Vi har oplevet en bølge af splittende identitetspolitik, som i værste fald fører til, at at vi ikke længere ser hinanden som medmennesker, men som repræsentanter for vores køn, hudfarve eller seksualitet. Men i det gode samfund er der ligeværd mellem mennesker, uanset hvem vi er og hvad vi er.

Jeg vil kæmpe for:

  • En aktiv og engageret kulturpolitik med fokus på vores kulturarv
  • Stærke nationale kulturinstitutioner og et aktivt kunstmiljø
  • Stærkere fokus på gode kulturtilbud til børn og unge
  • Nej til særrettigheder til minoritetsgrupper, ja til ligebehandling af alle danskere