Om mig

Der er behov for en markant stærkere konservativ stemme på Christiansborg, hvis vi også i fremtiden skal have et Danmark, der hænger godt sammen. Vi skal have stærkere fokus på bl.a. kultur, dannelse, miljø og tryghed, som alle er helt centrale konservative kerneværdier, der ikke har været tilstrækkeligt i fokus i de senere år.

Samtidig er der brug for politikere, der taler Hovedstadens sag. Med udflytninger af statslige arbejdspladser, konstant pres for omfordeling af penge fra hovedstadskommunerne til provinsen og flytning af statslige ressourcer inden for en lang række områder til landets yderområder er der nu behov for at bremse op og se i øjnene, at en stærk hovedstad er til gavn for hele landet. Politik er ikke et nulsumsspil, og vi kan sagtens finde andre måder at skabe bedre balance i landet på end ved konstant at svække hovedstaden.

Jeg kæmper derfor for at komme til at repræsentere Hovedstaden i Folketinget for de konservative.

Jeg går til valg på:

• En stærkere kulturpolitik – stop for nedskæringer på vores kulturliv
• En grønnere hovedstad – mere metro og mere grøn transport
• Nej til mere hovedløs udflytning af statslige arbejdspladser
• Mere almen dannelse i folkeskolen
• Større tryghed og mere nærpoliti
• Et opgør med den urimelige boligbeskatning